شنبه | ۲۸ | مرداد | ۹۶ |

تست شخصیت شناسی تصویری همراه با جواب !!

تست شخصیت شناسی بسیار جالب. با پاسخ دادن به چند سوال میتوانید شخصیت خود را محک بزنید و از اسرار درونی تان آگاه شوید.

معما و تست هوش / فقط افراد با IQ بالای 140 میتونن پاسخ صحیح را پیدا کنند !!

معماهای سخت : پلیس جسد مازیار احمدی را در دفتر کارش، پشت میز خودش پیدا کرد. پلیس توانسته جستجوی خود را به ۳ مظنون اصلی محدود کند.

معما و آزمون تست هوش هیجان دار !!

معماهای سخت : من ساعت 8 شب به رختخواب رفتم و ساعتم را کوک کردم که 9 صبح زنگ بزند وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم چند ساعت خوابیده بودم...

صفحه ای وجود ندارد!