matlabak.ir

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۶ - 15 August 2017
مدتی بعد، شنیدم جمعی از اسرای عراقی به نام گروه توابین به جبهه آمده اند. آن ها به همراه رزمندگان تیپ بدر با عراقی ها می جنگیدند. عصر بود. یکی از بچه های قدیمی گروه به دیدن من آمد

ماجرای ابوجعفر ( جذب اسیر عراقی توسط شهید ابراهیم هادی ) بخش آخر !!

 


 

مدتی بعد، شنیدم جمعی از اسرای عراقی به نام گروه توابین به جبهه آمده اند. آن ها به همراه رزمندگان تیپ بدر با عراقی ها می جنگیدند. عصر بود. یکی از بچه های قدیمی گروه به دیدن من آمد. با خوشحالی گفت: خبر جالبی برایت دارم. ابوجعفر همان اسیر عراقی در مقر تیپ بدر مشغول فعالیت است!

 

عملیات نزدیک بود. بعد از عملیات به همراه رفقا به محل تیپ بدر رفتیم. گفتیم: هرطور شده ابوجعفر را پیدا کنیم و به جمع بچه های گروه ملحق کنیم. قبل از ورود به ساختمان تیپ، با صحنه ای برخورد کردیم که باور کردنی نبود. تصاویر شهدای تیپ بر روی دیوار نصب گردیده بود. تصویر ابوجعفر در میان شهدای آخرین عملیات تیپ بدر مشاهده می شد!

 

سرم داغ شد. حالت عجیبی داشتم. مات و مبهوت به چهره اش نگاه می کردم. دیگر وارد ساختمان نشدیم. از مقر تیپ خارج شدیم. تمام خاطرات آن شب در ذهنم مرور می شد. حمله به دشمن، فداکاری ابراهیم، بیسیم چی عراقی، اردوگاه اسرا و تیپ بدر و... بعد هم شهادت، خوشا به حالش!

 

منبع: کتاب سلام بر ابراهیم-گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی-زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی

 

گزارش تصویری
آخرین ویدیوها
حاشیه ها