matlabak.ir

کد خبر: ۱۲۰۳۶
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۰ - 26 December 2017
احمد یوسف زاده روزنامه‌نگار کرمانی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود به مناسبت سالگرد زلزله بم یاد اون روزها را زنده کرد


یادداشت روزنامه نگار کرمانی به مناسبت سالگرد زلزله بم


احمد یوسف زاده به مناسبت سالگرد زلزله بم در اینستاگرامش چنین نوشت:

لرزید. شیشه ها لرزید. همسرم فریاد زد: یا ابوالفضل! و دوید به طرف تخت بچه. دستهایش را گرفت روی سر طفل که در خواب ناز بود. مادر است. می خواهد با دستهایش سقف سنگین را نگه دارد، اگر بخواهد فرو بریزد!

همان صبح زود راه افتادم. هشت صبح بم بودم. به جز نخل ها هر بلندایی فرش زمین شده بود. آدم ها، خانه ها، ارگ... یا ابوالفضل! زدم زیر گریه. بلند بلند. گفتی در صور دمیده اند و انسانها از آرامگاهشان راه افتاده اند، لرزان از سرما و غبار گرفته از آوار، گریان و لرزان و مویه کنان به دنبال بیلی، بیلچه ای که عزیزانشان را از زیر سقف بر زمین خوابیده بلند کنند.

چندین سال از سوگ آن سحرگاه سرد می گذرد و من هنوز یاد آن ثانیه های تلخ که می افتم کسی انگار با اوشین جگرم را می خراشد. من جز یک دوست کسی در بم نداشتم اما آن روزها به قدر تمام عمرم گریه کردم...

از قیامتپنج5 دیماه بم اکنون شصت قطعه عکس برایم مانده که نگذارد یاد بمی های مهربان و درد سترگشان فراموش بشود.


یادداشت روزنامه نگار کرمانی به مناسبت سالگرد زلزله بمگزارش تصویری
آخرین ویدیوها
حاشیه ها