matlabak.ir

کد خبر: ۵۰۳
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۸ - 27 September 2016
از نظر علمی امکان هر چیزی باید محتمل شمرده شود حتی امکان وجود آدم های بند انگشتی. اما این احتمال به این معنا نیست که دانشمندان وجود چنین موجوداتی را پذیرفته اند.

 

از نظر علمی امکان هر چیزی باید محتمل شمرده شود حتی امکان وجود آدم های بند انگشتی. اما این احتمال به این معنا نیست که  دانشمندان وجود چنین موجوداتی را پذیرفته اند.

 

دانشمندان می گویند اگر روزی نمونه ای زنده از چنین موجودی کشف و گزارش شد، موجب تعجب آن ها نخواهد شد. اما تاکنون هیچ شاهد مستندی برای چنین موجوداتی یافت نشده و تا وقتی مدرکی موجود نباشد، تصور وجود آدم های بند انگشتی درست مثل تصور وجود قوری های پرنده در فضای پنهان پشت ماه است.

 

 

از طرف دیگر آدم های کوچولوی بند انگشتی با ظاهر شبیه انسان گرچه امکان پذیر هستند، اما نباید انتظار داشت این آدم ها مثل آدم های واقعی هوشمند باشند.

 

دست کم دانشمندان می دانند آدمی که قد و قواره اش یک وجب باشد، لاجرم حجم مغز بسیار کوچکتری نسبت به انسان های معمولی دارد. حتی با فرض اینکه سلول های عصبی در این آدم ها چند برابر کوچک تر از انسان های معمولی باشد، از آن جا که کوچک شدن اندازه سلول ها هم برای خودش محدودیت های زیادی دارد، نمی توان سلول هایی عصبی و بسیار کوچک تر از اندازه استاندارد تصور کرد.

 

بنابراین خوا ناخواه سلول های عصبی چنین موجوداتی بسیار کم تعدادتر از سلول های عصبی انسان های واقعی است و در نتیجه توانایی ذهنی آن ها هم به شدتکمتر و ساده تر از انسان خواهد بود.

گزارش تصویری
آخرین ویدیوها
حاشیه ها