رقص میلدرد آنگر دختر 10 ساله روی بال هواپیما در حال پرواز + تصاویر

رقص میلدرد آنگر دختر 10 ساله روی بال هواپیما در حال پرواز + تصاویر

 

میلدرد آنگر دختر 10 ساله آمریکایی اولین فرد تاریخ بود که خطرناکترین و ترسناک ترین رقص را به اجرا درآورد، او روی بال هواپیما درحال پرواز رقصید

 

میلدرد آنگر دختر 10 ساله آمریکایی اولین فرد تاریخ بود که خطرناکترین و ترسناک ترین رقص را به اجرا درآورد، او روی بال هواپیما درحال پرواز رقصید. این کار در راستای توجه به پیشرفت های علمی و صنعتی در عصر حاضر صورت گرفت.

 

میلدرد آنگر در سال 1927 بر روی بال هواپیمایی که در حال پرواز بود و در ارتفاع 2000 به رقصیدن پرداخت . این رکورد زنی رقص وی را تبدیل به مشهورترین رقص در دوران خودش کرد.

 

در زیر تصاویری از رقص این دختر 10 ساله بر روی بال هواپیما ببینید.