matlabak.ir

اسپری دهانی و عوراض خطرناکش

اسپری دهانی و عوراض خطرناکش

خیلی از بیمارانی که مشکلات تنفسی دارند از اسپری دهانی استفاده میکنند شاید بهتر باشد با عوارض استفاده از این نوع اسپری هم آشنا شویم شاید در کنترل آن به ما کمک کند.