matlabak.ir

نشانه های ظهور ...امام زمانی باشید ...مهدویت و مناجات با امام زمان (عج )
عاشقی دردسری بود نمی دانستیم / حاصلش خون جگری بود نمی دانستیم ... پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم / شرط، بی بال و پری بود نمی دانستیم ...
آخرین امام شیعیان در پانزدهم ماه شعبان 255 ق، علی رغم مراقبت های ویژه مأموران حکومت عباسی، در خانه امام عسکری علیه السلام چشم به جهان گشودند. تولد مخفیانه آن حضرت بی شباهت به تولد حضرت موسی علیه السلام و حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام نیست...
نشانه های آخرالزمان....روز قیامت...وظیفه ی ما در زمان دولت امام زمان (عج )....
رشد آگاهى و دانش: یکى از حوادث بسیار مهم رشد دانش و صنعت در عصر امام زمان(ع) است.
آن حضرت در روز جمعه ظهور می‌کند و در روز شنبه قیام می‌نماید؛ یعنی روز ظهور با روز قیام تفاوت دارد؟
ظهور امام مهدی(عج) شرایط دیگری مانند آمادگی و استقبال جهانی نیز دارد بنابراین زمینه ظهور و حکومت جهانی فقط وجود یاران نیست.
مژده اي دل که شب نيمه شعبان آمد.بر تن مرده و بي جان جهان جان آمد.بانگ تکبير نگردرهمه عالم بر پاست. همه گويند مگر جلوه يزدان آمد
خودتان را ارزان نفروشید. خودتان را به کمتر از بهشت نفروشید.مزد جوان های با تقوا در قیامت ...
به مسجد خدا کمک کردی فکر نکنی کسی شده ای! و خیال نکنیم کاری کرده ایم و خوب شده ایم! به خودمان بیندیشیم و نظری بر احوال خود کنیم که اگر مریض شدیم حضرت به دیدار ما می آید؟...
آخرین ویدیوها
حاشیه ها