matlabak.ir

عدد جو و یا گندم و یا خرما خریده بر روی هر دانه آیه الکرسی بخوانید سپس دانه های جو یا گندم یا خرما را بر روی دست گرفته این آیه ها را بخوانید و آن ها را در آب بریزید.
در این قسمت از مذهب مطلبک دعاها و اذکار سریع الاجابه را بیاموزید. دعاهای رفع گرفتاری دعاها و ختم سوره های قرآن برای برآوردن حاجات و مهمات...برای یادگیری قسمت مذهب مطلبک را دنبال کنید.
دعاها و اذکار سریع الاجابه...دعاهای بسیار مجرب و ختم سوره واقعه برای براآوردن حاجات و مهمات را در این قسمت از مطلبک دنبال کنید.
در این مطلب دعایی بسیار مجرب برای دخترانی که می خواهند زود ازدواج کنند قرار داده ایم . دستور العمل آن به این شرح است که این دعا را در برگه ای نوشته و در گردن بندد حق تعالی بخت او را گشاده کند.
بهترین و مجرب ترین دعاهای سریع الاجابه ....بهترین اذکار الهی را در این قسمت از مذهب مطلبک دنبال کنید.
اگر بالغیر بودن را فهمیدیم [یعنی همه چیز از خدا است]، اقبال است؛ و در این حال، هر چه از او بخواهی، می شود و خداوند به او خطاب می کند (إِلَی المَلِکِ الحَیِّ القَیُّوم: به بنده ام، که پادشاهِ زنده و پابرجا است!)
آرامش اعصاب و روان با رسیدن به آرامش درون حاصل می شود. هرکسی می داند که یاد خدا آرامبخش دلهاست پس برای رهایی از دلهره و اضطراب و داشتن اعصابی آرام به خدا پناه ببرید.
اما «جمال و جمیل» به معنای زیبایی کثیر و زیاد است.[3] و این کلمه ها در قرآن کریم، به صورت های مختلف (مانند مصدر و اسم) به کار برده شده و زیبایی به این معنا مورد مدح و ستایش قرار گرفته است؛
اگر رو به خدا کرد و از او خواست، او کریمانه استجابت کرده و نجاتش می دهد. همین فهم و باور، خودش باز شدن چشم برزخی است.
ار خودتان را جهاد في‌سبيل‌اللَّه بدانيد؛ احساس خستگي نكنيد و..... خداي متعال هم بركت خواهد داد. خداي متعال به آن تلاشي، به آن كاري، به آن نيت و عزمي كه در اين جهت باشد، حتماً بركت مي‌دهد و كمك مي‌كند
آخرین ویدیوها
حاشیه ها