matlabak.ir

کلمات کلیدی
برچسب: قند و پند
قند و پند
چند حکایت خواندنی و تامل برانیز از حضرت صعدی درباب... اخلاق و سیرت پادشاهی...
1_درویشی مجرد به گوشه ای نشسته بود پادشاهی بر او... بگذشت درویش از آنجا که فراغ ملک قناعت است سر... بر نیاورد و التفات نکرد سلطان از آنجا که سطوت... سلطنت است برنجید و گفت این طایفه خرقه پوشان امثال...
کد خبر: ۱۲۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


قند و پند
چند حکایت خواندنی پرمحتوا و معنی و البته طنز از...
1_زشتروئی در آئینه به چهره خود می نگریست و می... گفت سپاس خدای را که مرا صورتی نیکو بداد غلامش... ایستاده بود و این سخن می شنید و جون از... نزد او به در آمد کسی بر در خانه او...
کد خبر: ۱۲۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


گزارش تصویری
آخرین ویدیوها
حاشیه ها